Your Employment Solutions

Specialist in arbeidsrecht

Disclaimer 

Hoewel YES Advocatuur haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft gemaakt en regelmatig bijhoudt, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie al dan niet na verloop van tijd verouderd of niet (meer) juist is. YES Advocatuur is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden op haar website noch voor de gevolgen van activiteiten die op basis van de informatie op haar website worden ondernomen

Er kunnen ter informatie links naar andere websites op de website van YES Advocatuur staan die onafhankelijk van haar website opereren en waar YES Advocatuur geen enkele zeggenschap over heeft. YES Advocatuur is niet verantwoordelijk voor de informatie die wordt verstrekt of verkregen door deze websites of voor enig ander gebruik van de websites.

De informatie, tekst, afbeeldingen, foto’s en illustraties op de website van YES Advocatuur en de vormgeving hiervan, zijn beschermd onder de Auteurswet en andere toepasselijke wetgeving. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd, aan derden ter beschikking worden gesteld of openbaar worden gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van YES Advocatuur.